1. Εισαγωγή

Το SΜS Tool είναι μία υπηρεσία μαζικής αποστολής μηνυμάτων. Η υπηρεσία SMS Tool παρέχεται από την εταιρεία M-STAT AE, πρωτοπόρο πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (value adding services) στην Ελλάδα, με πλούσια δραστηριότητα στο χώρο του κινητού επιχειρείν (mobile business).
Στοιχεία επικοινωνίας
Μ-STAT Α.Ε.
Παροχή & Παραγωγή Λογισμικού & Επικοινωνιών
Σινώπης 6, Αθήνα
115 27, Ελλάδα
ΑΦΜ: 99 99 83 276
Τηλ: (+30) 211 800 8383
Email: support@sms-tool.gr

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι παρέχει τις υπηρεσίες της με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα που της κοινοποιούνται και εγγυάται ότι η επεξεργασία όλων των δεδομένων που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα εκτελείται με πλήρη προσήλωση στις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας και της ακρίβειας των πληροφοριών και με πλήρη ασφάλεια σχετικά με την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων αυτών. Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τη σχετική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

2. Επεξεργασία

α) Συγκέντρωση

Το SMS Tool συγκεντρώνει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλουν οι χρήστες ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας καθώς και δεδομένα των χρηστών.

Τα δεδομένα που συλλέγει το SMS Tool περιλαμβάνουν:

- Αριθμό κινητού τηλεφώνου του χρήστη/μέλους

- Προσωπικό Κωδικό Εισόδου (Password)

- PayPal ID (αν πραγματοποιηθεί αγορά credits μέσω PayPal)

- Αποθηκευμένα Κείμενα

- Στατιστικά - Ιστορικό Μηνυμάτων

- Αριθμούς κινητών τηλεφώνων τελικών χρηστών

- Στοιχεία έκδοσης τιμολογίου

- Στοιχεία που παρέχονται από την τράπεζα, όταν η αγορά credits πραγματοποιείται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

Κατά τα λοιπά, η M-STAT παρέχουσα υπηρεσίες διαμεσολάβησης, δεν παρεμβαίνει στο περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται και δεν κάνει οιαδήποτε περαιτέρω χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτά.

Η Μ-STAT έχει ορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα για τη συλλογή των δεδομένων.

β) Χρήση

Τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνονται από την Εταιρεία χρησιμεύουν μόνο για την εκπλήρωση της υπηρεσίας που έχει αναλάβει η M-STAT. To www.sms-tool.gr αποθηκεύει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες/μέλη, ώστε να τα χρησιμοποιούν οι ίδιοι, αλλά και για λόγους επικοινωνίας και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Βασικός σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων από το SMS Tool είναι η αποστολή στον τελικό παραλήπτη (χρήστη κινητής τηλεφωνίας) του μηνύματος που επιθυμεί να αποστείλει μέσω του SMS Tool ο χρήστης/μέλος της υπηρεσίας SMS Tool.

γ) Τρόπος αποθήκευσης – ασφάλεια – διαγραφή

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνει να προστατεύονται από τυχαία και παράνομη εισβολή, τροποποίηση και καταστροφή καθώς και έναντι οιασδήποτε άλλης παράνομης ενέργειας. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 27001 και χρησιμοποιεί όλα τα προβλεπόμενα μέσα και συστήματα ασφαλείας. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ιδιόκτητους εξυπηρετητές στο datacenter της Εταιρίας το οποίο λειτουργεί σε πιστοποιημένο με ISO 27001 πάροχο υπηρεσιών collocation στην Αττική. Όλα τα συστήματα της Εταιρείας προστατεύονται από firewall ενώ κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά των δεδομένων χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση (encryption).

Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζει ο χρήστης του SMS Tool φυλάσσονται από την Εταιρεία εξ ορισμού για έξι μήνες από την εισαγωγή τους στο σύστημα  και ακολούθως διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα έως την τελευταία ημέρα του 6μήνου να αποθηκεύσει τα δεδομένα που έχει διαβιβάσει. Εάν, ωστόσο, επιθυμείτε τη διατήρηση των δεδομένων για παραπάνω διάστημα και έως ένα έτος, μπορείτε να το κάνετε από το λογαριασμό σας στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης “πατώντας” στο username και μετά "Ρυθμίσεις Λογαριασμού" . Ο χρήστης έχει το δικαίωμα έως την τελευταία ημέρα του έτους να αποθηκεύσει τα δεδομένα που έχει διαβιβάσει στο SMS Tool.

Σε καμία περίπτωση η Μ-STAT δεν αναλαμβάνει το ρόλο να διατηρεί τα δεδομένα για λογαριασμό του χρήστη χωρίς αυτός να χρειάζεται να διατηρεί αντίγραφα. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση απώλειας ή οποιασδήποτε άλλης παραβίασης δεδομένων στα συστήματα της M-STAT αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη επειδή ο χρήστης δεν είχε διατηρήσει αντίγραφα των δεδομένων του.

Σε περίπτωση που η σύμβαση με τον πελάτη – Υπεύθυνο Επεξεργασίας λήξει για οποιοδήποτε λόγο, τα δεδομένα επιστρέφονται στον πελάτη εντός 48 ωρών από τη γνωστοποίηση της λήξης της συνεργασίας και διαγράφονται πλήρως από τα συστήματα της Εταιρείας ή ανωνυμοποιούνται. Ανάλογα ισχύει και σε περίπτωση που η M-STAT προχωρήσει σε μεταβολή της πολιτικής απορρήτου με την οποία ο πελάτης δεν συμφωνεί.

Στην περίπτωση των "δεσμών" προς άλλους δικτυακούς τόπους, το www.sms-tool.gr δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

δ) Κοινολόγηση - Δημοσιοποίηση

Η Εταιρεία δεν δημοσιοποιεί σε τρίτους τα δεδομένα που συγκεντρώνει το SMS Tool . Ωστόσο, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, με τη νόμιμη διαδικασία, πρόσβαση στα δεδομένα που τηρούνται μπορεί να δοθεί και σε αυτές. Η Εταιρεία δεν θα χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς επεξεργασίας άλλους εκτελούντες επεξεργασία (υπεργολάβους) εάν δεν λάβει πρώτα την γραπτή (ή ψηφιακή), σύμφωνη γνώμη των μελών/χρηστών της. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δεσμεύεται να συμβληθεί με τους υπεργολάβους με αυστηρούς όρους περί προστασίας των δεδομένων που θα διαβιβάσει. Όλο το προσωπικό της M-STAT δεσμεύεται από εχεμύθεια ακόμα και μετά τη λήξη της σύμβασης που συνδέει κάθε εργαζόμενο με την Εταιρεία.

H M-STAT δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας εκτός ΕΟΧ.

3. Μέτρα ασφαλείας

Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ). Επίσης λαμβάνει όλα τα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή διαφύλαξη των δεδομένων και την πρόσβαση σε αυτά.

4. Cookies

Σχετικά με τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο web browser του υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα της Μ-STAT και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ιστοτόπου sms-tool.gr, τη σωστή περιήγησή σας, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα cookies για να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το sms-tool.gr, πώς περιηγούνται ή αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα για να το διορθώσουμε καθώς και για την βελτίωση της δομής και περιεχομένου του sms-tool.gr

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Τα cookies και οι πληροφορίες που συλλέγονται διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Απολύτως απαραίτητα

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του bulker.gr. Σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε ορθά τις λειτουργίες του site, καθώς επίσης και να σας ταυτοποιεί κατά την είσοδό σας στην πλατφόρμα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του www.sms-tool.gr


Cookies λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies δεν είναι απαραίτητα αλλά διευκολύνουν την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα. Επιτρέπουν στο SMS Tool να συγκρατεί τις επιλογές σας και σας βοηθά κατά την περιήγησή σας στο www.sms-tool.gr. Χωρίς αυτά τα cookies η χρήση του SMS Tool, ίσως επηρεαστεί. Το SMS Tool χρησιμοποιεί cookies περιήγησης, cookies αναφοράς σφάλματος και cookies διαμόρφωσης εφαρμογής.

Cookies στόχευσης

Η ιστοσελίδα SMS Tool χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για σκοπούς στατιστικούς. Ωστόσο, η υπηρεσία Google Analytics ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σας για να σας προσφέρει διαφημίσεις κατά την περιήγησή σας σε άλλες ιστοσελίδες. Το SMS Tool χρησιμοποιεί επίσης referrer cookies που επιτρέπουν την καταγραφή των ιστοσελίδων που έχετε επισκεφτεί.

Μπορείτε επιπλέον να διαγράψετε τελείως τα cookies ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, ανάλογα με τον browser που χρησιμοποιείτε:

Chrome
Safari
Firefox
Internet Explorer

5. Ερωτήματα, Αιτήματα, Παράπονα προς την Εταιρεία

Κάθε Υπεύθυνος Επεξεργασίας και κάθε υποκείμενο δεδομένων, εφόσον υποβάλει σχετικό αίτημα, έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του. Επίσης, το υποκείμενο έχει δικαίωμα: α) να αμφισβητήσει την εγκυρότητα των στοιχείων, β) να ζητήσει την αναστολή τήρησης, απόσυρση, απαγόρευση, διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων και να δηλώσει την άρση της συγκατάθεσής του για την τήρησή τους, γ) να ζητήσει και να μάθει τα μέσα προστασίας των δεδομένων του, καθώς και όλους αναλυτικά τους τρόπους επεξεργασίας αυτών από την Εταιρεία καθώς και να ζητήσει αντίγραφο των δεδομένων του που τηρεί η Εταιρεία δ) να παραπονεθεί και να ζητήσει αποζημίωση εφόσον αποδείξει ότι υπέστη ζημία από τήρηση ανακριβών, ψευδών, αναχρονιστικών και παράνομα συλλεγέντων στοιχείων. Επίσης διατηρεί πάντα το δικαίωμα υποβολής παραπόνων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Εταιρεία θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί το συντομότερο στα αιτήματα κάθε χρήστη/μέλους. Διάστημα μίας εβδομάδος θεωρείται εύλογο.

6. Τροποποίηση της πολιτικής προστασίας δεδομένων

Η Μ-STAT διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς μεταβολής της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων της υπηρεσίας SMS Tool. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται σχετικά ο χρήστης/μέλος ώστε να δώσει τη συναίνεσή του. Αν δεν συμφωνήσει τότε η Μ-STAT θα τον ενημερώσει ότι τα δεδομένα του επιστρέφονται και ότι θα διαγραφούν εντός 48 ωρών από τα συστήματα της Εταιρείας.

7. Τρόπος επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τo SMS Tool με τους εξής τρόπους : Tηλέφωνο (211 800 8383) και Εmail: support@sms-tool.gr

Εφόσον επιθυμείτε την αλλαγή ή διαγραφή των στοιχείων σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά (211 800 8383), είτε να μας αποστείλετε email στο support@sms-tool.gr

8. Δικαιοδοσία

Η παρούσα δήλωση διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ